22 de setembre, 2009

Aquest 'Catalan tinge'…
La setmana de jazz catalanobalear a Nova York organitzada aquest maig al Jazz Standard de Nova York dins del festival 'Catalan Days' promogut per l'Institut Ramon Llull continua generant crítiques molt positives. L'última ve firmada per un altre nom de prestigi, Larry Blumenfeld, que –com a bon especialista en la música de Nova Orleans– titula amb grapa el seu article "That Catalan tinge" (referència, és clar, al cèlebre "Spanish tinge" cabdal en l'origen del jazz i que Jerry Roll Morton va fer cèlebre).

L'article, publicat al número de tardor de Jazziz, repassa tant les bondats de la música com les de la cuina d'Isma Prados, convidat especial de la setmana i també una de les estrelles incontestables d'uns dies que van deixar petjada a Nova York. Blumenfeld analitza amb precisió l'actuació de Chano Domínguez i el seu quartet, i també parla amb Alexis Cuadrado, el nostre home a Brooklyn, i amb Joan Anton Cararach, director artístic del festival de jazz de Barcelona. El festival, com ja hem escrit en anteriors ocasions, va assessorar l'Institut Ramon Llull en aquesta setmana jazzística.

A més a més, l'article també esmenta particularment el cicle Variacions sobre Kind of Blue del festival d'aquest any, protagonitzat per Jimmy Cobb, Chano Domínguez i Omar Sosa. "Els promotors de festivals dels Estats Units haurien de prendre nota d'iniciatives tan creatives com aquesta", conclou Blumenfeld.